Nya möjligheter för både integrerade ledningssystem och ledningssystem för hållbarhet.

Många har byggt sina ledningssystem sedan mitten av 90 talet enligt ISO 14001, dvs. man har antagit ISO:s modell för ledningssystem som numera även fått en familj av 4 generiska ledningssystemstandarder från ISO nämligen 14001/ 9001/ 45001/ 27001. Om man även använder sig av ISO 26000 så finns det underlag för att påstå att man börjar närma sig ett ledningssystem för hållbarhet även om ISO ännu inte publicerat ett sådant certifieringsbart ledningssystem. 

ISO har tagit fram en 7struktur (annex SL) som innebär stora möjligheter och förenklingar för integrering av flera perspektiv som miljö/ kvalitet/ arbetsmiljö/ säkerhet.

I den kommande revisionen av ISO 26000 kommer frågan upp att följa 7strukturen även för ISO 26000 och därefter kan vi förhoppningsvis lättare integrera in ett 5:e perspektiv som omfattar ”Socialt Ansvarstagande”. Läs nya Draft 4 (15 maj 2017) IWA 26Using ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility together with ISO management system standards (ISO Workshop Agreement). Detta dokument har redan nu en vägledning hur ISO 26000 kan integreras i 7strukturen (Annex B), IWA 26 vägledningen har använts enligt 7strukturen i tabellen (kolumn E) i Brev 3.

Tillsammans kan användningen av alla ovan 5 standarder bilda ett arbetssätt for hållbarhet.

ISO Guide 82:2014 är sedan 2014 en vägledning till standardförfattare för hållbarhet i ISO standarder.