MIS - Miljö och hållbarhetsrevisorer i Sverige

MIS extramöte den 24 november 2016 beslutade (bekräftades på vårmötet 2017-03-23) att ändra namnet/verksamheten vilket öppnar nya möjligheter för både integrerade ledningssystem och ledningssystem för hållbarhet.

MIS har byggt sin verksamhet från miljörevision och sedan mitten av 90 talet enligt ISO 14001, dvs MIS har antagit ISOs modell för ledningssystem som numera även fått en familj av 4 generiska ledningssystemstandarder från ISO nämligen 14001/ 9001/ 45001/ 27001. Om man även använder sig av ISO 26000 så finns det underlag för att påstå att man kan ha ett ledningssystem för hållbarhet även om ISO ännu inte publicerat ett sådant certifieringsbart ledningssystem. Förutom de 4 generiska standarderna finns det mer branschspecifika standarder som ISO 20000/ 50001/ 22000/ 37001.

ISO har tagit fram en 7struktur (annex SL) som innebär stora möjligheter och förenklingar för integrering av flera perspektiv som miljö/ kvalitet/ arbetsmiljö/ säkerhet.

I en kommande revision av ISO 26000 (beslutas juni 2017) kommer frågan upp att följa 7strukturen även för ISO 26000 och därefter kan vi lättare integrera in ett 5:e perspektiv som omfattar ”Socialt Ansvarstagande”. Tillsammans kan användningen av alla dessa 5 standarder bilda ett arbetssätt for hållbarhet, ISO Guide 82:2014 är sedan 2014 en vägledning till standardförfattare för hållbarhet i ISO standarder.